Skip to the content
Menu

Velkommen til sidene for Messinginstrument

Messinginstrumenter blir brukt over alt der du finner flott musikk f.eks. i korps, orkester, storband, jazzgrupper og i mindre ensembler.
Mest kjent er kanskje korpsene. Visste du at de tyrkiske janitsjarene, som var militærmusikere, er opprinnelsen til ordet "janitsjar" som betegner korps med både messing- og treblås-instrumenter i tillegg til slagverk?
Samtidig er brassband et korps med bare messinginstrumenter og slagverk. Dette navnet stammer fra den britiske korpstradisjonen: brass = messing .

De fleste elevene våre er medlemmer i skolekorps og får låne instrumenter der.
Vi oppfordrer dere til å melde dere inn i ett av byens mange skolekorps (snakk med læreren på skolen din), om du ikke allerede er innmeldt.
Elever som ikke ønsker å spille i korps kan leie instrumenter ved kulturskolen.

Messinginstrumentene er ikke nødvendigvis laget av messing, navnet skyldes at vi spiller på et munnstykke av messing*. For å få til dette må vi summe med leppene. Prøv og se om du får det til!
I tillegg er de aller fleste messinginstrumenter utstyrt med tre ventiler som gjør at vi kan heve og senke tonene ut ifra noe vi kaller naturtoneskalaen. Dermed kan vi spille alle tonene i skalaen med ulike kombinasjoner av bare de tre ventilene.

* For elever med metall-allergi finst det nå munnstykker av hardplast, noe læreren kan gi mer veiledning om.

Aldersgrense for å søke (veiledende):

Kornett (fra 2. klasse)

Ett av de mest vanlige korpsinstrumentene, klinger nesten likt med trompeten. Sammenlignet med et symfoniorkester er kornetten "fiolinen" i et brassband. Lite og kompakt instrument og dermed ikke så tungt å holde for en sjuåring. 

Det har en rundere klang enn trompeten noe som skyldes at omkretsen av røret utvider seg på veien fra munnstykket til sjallstykket (tuten). Vi sier at kornetten er konisk utformet.

Trompet (fra 4. klasse)

Vanlig i litt større korps eller i storband da trompeten gir en krassere og mer dominerende lyd enn kornetten. Vanlig også som soloinstrument i klassisk musikk. Til forskjell fra kornetten er røret i trompeten sylindrisk, dvs. røret har samme omkrets nesten hele veien fra munnstykke til sjallstykke. Derfor blir også klangen noe skarpere og egner seg godt til f.eks. fanfarer.

Althorn (fra 2. klasse)

Veldig vanlig i brassband-miljøet der det ofte kan opptre som soloinstrument. Er lettspilt og lett å bære fordi eleven holder det helt inntil kroppen. Althornet ligner på baryton/euphonium, men er mye mindre.

Valthorn (fra 3. klasse)

Opprinnelig 'waldhorn', tysk for skogshorn. Skiller seg fra de andre ventil-instrumentene ved at det spilles med venstre hånd mens en demper lyden inne i sjallstykket med høyre. Valthornet er mest brukt i janitsjarkorps og i orkester, der det gir en rund klang som binder sammen klangen fra stryke og blåseinstrumentene.

Baryton (fra 3. klasse) og euphonium (fra 4. klasse)

To nesten like instrumenter som er veldig vanlige i korps. Barytonen er minst, men begge finnes ulike størrelser og begge gir en stor og fin klang. Vi kan sammenligne funksjonen til instrumentet med en tenor (lysere mannsstemme) i et sangkor.

Trombone (fra 4. klasse)

Også kalt trekkbasun. Skiller seg fra de andre messinginstrumentene ved at de ikke har ventiler, men en "slide" (bøyle). Ved å trekke denne ut og inn kan lyden forlenges og forkortes ut ifra naturtoneskalaen. I gamle dager var tromboner med ventiler mer vanlig. Disse kalles ventiltromboner og ses sjelden i dag.

Tuba (fra 5. klasse)

Det vanligste av de store instrumentene i messingfamilien. Finnes i ulike størrelser slik at både barn og voksne kan spille tuba. Kan brukes i de aller fleste sammenhenger der det er bruk for en fyldig basstone. De største instrumentene krever en romslig bil, mens de mindre lett kan bæres på ryggen med riktig utstyr/bag. Det er i noen tilfeller mulig å låne tuba på spilletimen i kulturskolen (ta med eget munnstykke).

Fant du

det du søkte etter?

Nei - kontakt oss på telefon eller mail.

Ny søknadsfrist: 1. juni - Søk nå!