Skip to main content

Hardingfele

Hardingfele - Norges nasjonalinstrument. Dette er et spennende instrument og hører til strykefamilien. Instrumentet har vanligvis 8 strenger - 4 strenger som man spiller på og 4 strenger som klinger med.
Velkommen til å søke plass på dette instrumentet.

Når du begynner å spille et strykeinstrument, får du time alene eller i gruppe. Samspill er en del av undervisningen.


Nedre aldersgrense:  3.klasse