Skip to main content

Om oss

Sandnes kulturskole er med sine ca.2.600 elever en av landets største. Nærmere 750 av våre elever er medlemmer i skolekor og korps. Skolen har omlag 80 lærere og i tillegg er 25 dirigenter i skolekor og korps knyttet til kulturskolen.

Det meste av undervisningen foregår i kulturskolens lokaler i Holbergsgate 23. Vi deler hus med Vågen videregående skole og har flotte undervisningsrom, danse- og dramsaler, utstillingslokaler og ikke minst en fullrigget storsal med flygel. Kulturskolen forsøker i den grad det er mulig å gi desentralisert undervisning, særlig i skolekretsene som ligger lengst fra sentrum.

Sandnes kulturskole feiret 50-års jubileum i 2014. Det startet som en ren musikkskole, men har i de senere årene utvidet med fagene dans, drama, skrivekunst, bildende kunst i tillegg til både klassisk og rytmisk musikk. Vi kan derfor med rette kalle oss en kulturskole.

Undervisningen skal ta utgangspunkt i at alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasier gjennom musikk og kunst.

Skapende kunstuttrykk vekker og forsterker følelser, gjør oss bedre kjent med oss selv, og gir mot til å teste uprøvde evner.

Kulturskole er bredde og elite, orden og galskap, kreativitet og disiplin, trivsel og krav, sosialt tilbud og konkurranse, oppdragelse og utvikling, kvalitet og glede.

Velkommen til Sandnes kulturskole!!!