Skip to main content

Sandved skolekorps

Sandved skolekorps er et janitsjarkorps. Vi startet opp i 1974 og hører til Sandved Skole. For tiden (høsten 2015) består vi av 51 korpsinger. Korpset er delt inn i aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps.

Elever på Sandved Skole deltar hver vår på en vervekonsert på skolen. Deretter kan de som ønsker melde seg inn og begynne i aspirantkorps. Vervekonserten holdes for 3., 4., og 5. klasse. Nye aspiranter starter opp ca. 1. mars hvert år. Den nye aspiranten ønsker setter opp liste med instrumenter hun/han er interessert i å spille, og som regel får man begynne på det instrumentet man ønsker. Ikke alltid – av og til må dirigent styre slik at vi får et korps med alle de nødvendige instrumentene representerte.

Alle korpsingene går på Sandnes Kulturskole og får individuell undervisning på sitt instrument. Korpset øver om torsdagene nede i skolens bomberom. Rommet kaller vi for Muslingen J.

Av arrangementer gjennom året, spiller korpset på vervekonsert, har to seminarhelger i året (høst og vår), spiller på 17. mai i togene i Sandnes sentrum samt i Gand kirke og på skoleplassen, og korpset spiller på én av gudstjenestene i Gand kirke på julaften. Vi deltar også på arrangementer i bydelen, og ønsker å bli enda mer aktive her. Dette jobbes det med. Vi har også én korpskonsert på høsten. De siste årene har korpset deltatt på RM (Rogalandsmesterskap i skolekorps) og gjort gode jobber.

Dirigent er Thor Øyvind Nordby

Her finner du mer info om Sandved skolekorps