Skip to main content

Fag- og rammeplaner i Sandnes kulturskole

Norsk kulturskoleråd har på oppdrag fra sine medlemmer, som er kommunene i Norge, utarbeidet en ny rammeplan for kulturskolen.

Den nye rammeplanen har fått tittelen «Mangfold og fordypning» og ble utgitt i full versjon i 2016.

Gjennom rammeplanen er det tatt vare på den særegne kulturskolen i Norge, samtidig som planen skal etablere en nasjonal fellestenkning som vil bidra til et ytterligere kvalitetsløft for kulturskolen.

Denne rammeplanen er kulturskolens kunnskapsløft.

 

Her finner Norsk kulturskoleråds rammeplan

 

På bakgrunn av Norsk kulturskoleråds rammeplan har vi i Sandnes kulturskole laget våre lokale fagplaner. Disse er godt forankret både i den nasjonale rammeplanen, vår kulturskoles visjon, målsetting og kvalitet. Våre lokale fagplaner skal  ligge til grunn for den enkeltes elevs individuelle utviklingsplan og for vår gruppeundervisning.

 

De lokale fagplaner finner du i menyen til venstre. De individuelle utviklingsplanene legges ut på Speedadmin. Utviklingsplaner til grupper blir sendt ut på mail.