Skip to main content

Slagverk/korps klassisk

På korps/klassisk slagverk får du opplæring på slagverksinstrumentene som brukes i korps og orkester. Undervisningen er tilpasset skolekorpsene og det vil bli vektlagt opplæring i notelesning og teknikk i tillegg til gehørspill og samspill. 

Timene er stort sett enetimer, og lærer og elev spiller mye sammen på timene. Samspill ellers organiseres i hovedsak prosjektbasert i små og store grupper/orkester/ensembler. Det er en stor fordel om man går i korps.

I starten trenger du trommestikker, øvingspad og lærebok. Hvilken lærebok avtales på timen med lærer.

Vi har godt utstyrte slagverkrom med blant annet:

- skarptromme
- trommesett
- pauker
- vibrafon
- marimba
- xylofon
- klokkespill
- perkusjon
- og mye mer

Lærere som underviser på slagverk:
Ole Andrè Fossan-Bergem
Jakob Yttredal
Marius Munthe-Kaas
Rivo Noarivelo 

Nedre aldersgrense er 4. klasse