Skip to main content

Lokal fagplan for
Sandnes kulturskole

Messing

Kvalitet og Glede

Visjon 
En modig kulturskole i et sunt miljø preget av romslighet.

Målsetting
Sandnes kulturskole er kommunens senter for estetisk undervisning, aktivitet og opplevelse for barn og unge og et faglig ressurssenter for kulturlivet i Sandnes. Skolen skal gi et tilbud til alle barn og unge som ønsker det. Skolens arbeid skal være preget av kvalitet og glede.

Kvalitet i Sandnes kulturskole

Med kvalitet mener vi kulturskolens evne til å tilfredstille elever og foresattes krav og forventninger.
Forventninger og krav må sees i forhold til våre styringsdokumenter; Serviceerklæring, pedagogisk plattform, Rammeplan/ Fagplan og Utviklingsplan.

Musikkfaget i Sandnes kulturskole

Sandnes kulturskoles instrumental-/vokalopplæring foregår alene eller i gruppe. Opplæringen skal være ut fra elevens alder, nivå og forutsetning med fokus på kvalitet, mestring og spilleglede.

Beskrivelse av faget messing

Ved Sandnes kulturskole gir vi undervisning på følgende messinginstrumenter: Trompet, kornett, althorn, valthorn, baryton, euphonium, trombone og tuba. Alle disse instrumentene er typiske instrumenter for korps og orkester, men de brukes også i ulike ensembler som storband, band, jazzgrupper med mer. Det finnes et stort og variert repertoar for messinginstrumenter både for solo, duetter, trioer og ensembler.

Gjennom arbeidet med musikk skal elevene på messing

  • oppleve spilleglede og mestringsglede

  • oppnå så gode ferdigheter teknisk og musikalsk på instrumentet sitt som mulig

  • utvikle evnen til samspill og samarbeid

  • bli aktive lyttere

  • utvikle seg til selvstendige utøvere som har glede av musikk livet gjennom

  • danne grunnlag for eventuelt videregående og høyere utdanning i musikk

 

Læringsmål og utviklingsmål

Læringsmålene, som er tilpasset elevens nivå, forutsetninger og ambisjoner settes opp i dialog med lærer i en individuell utviklingsplan. Denne skrives hvert år og skal være tilgjengelig for elev, foresatte og lærer på speedadmin.
Undervisning og veiledning foregår individuelt, i grupper og i ulike ensembler. Elevens individuelle forutsetninger vil være bestemmende for progresjon og valg av innhold.


Innhold:

Undervisningen har fem nøkkelkompetanser: øve, fremføre, høre, lese, lage - som er viktige for læring uansett elevens nivå.
Øve - øvingsvaner og -strategier; teknikkarbeid; kroppsbevissthet og spillestilling.
Framføre – samspill; formidling; prestasjonsmestring.
Høre – aktiv lytting; imitasjon; intonasjon; klang.
Lese – note- og rytmeforståelse; musikkteori.
Lage – oppfordre til kreativitet; variasjon; enkel improvisasjon og komposisjon.


Arbeidsformer:

Læreren skal ha kunnskap til et bredt spekter av metoder for arbeid med musikkundervisning.
Variasjon er en viktig nøkkel til utvikling og tilpasset opplæring. 

I undervisningen bør det stilles fokus på elevens egenøving ved å utvikle gode metoder og anvisninger for eleven. Generelt vil følgende arbeidsformer eksistere side om side i musikkopplæringa:
• Lærerinstruksjon
• Imitasjon
• Lekbaserte metoder
• Samspill i alle faser av opplæringen
• Elevmedvirkning og selvstendig arbeid
• Undersøkende og eksperimenterende former
• Metoder for skapende arbeid og aktiv lytting
• Konsertforberedelse
• Prosjektarbeid
• Bruk av digitale verktøy
• Akkompagnement med pianist


Evalueringsmetoder:

I løpet av høsten lages en utviklingsplan sammen med eleven som evalueres på slutten av året. I utviklingsplanen skrives status per i dag, mål og utvikling i tillegg til planlagte opptredener. Sammen med læreren skal eleven reflektere over sin musikalske vei fremover. Dette er for å gi en best mulig tilpasset opplæring for den enkelte. Mot slutten av skoleåret blir det gjort en evaluering av elevens utvikling i henhold til målene i utviklingsplanen og det settes opp en foreldresamtale der foreldre og elev får tilbakemelding på elevens utvikling.
Eleven får konkrete tilbakemeldinger i spilletimen sin, som gjelder både kort- og langsiktige mål. Vi legger også vekt på at eleven selv skal kunne vurdere kvaliteten på sin egen spilling, øving og utvikling.