Skip to main content

FoTa musikk

Fordypningstilbud - FoTa - Sandnes kulturskole skoleåret 2022-23

Sandnes kulturskole starter høsten 2021 opp et fordypningstilbud innen musikk. Dette tilbudet er for elever som ønsker litt mer undervisning og samspill utover den ordinære individuelle timen. 

Tilbudet blir på fredager ca. 1 gang i mnd. Kl. 1530 – 1830. 

Tilbudet vil i hovedsak bestå av 2 deler; en teoridel og en samspilldel.  
Teorien vil være felles, mens samspill vil bli delt i klassisk (kammermusikk) og rytmisk (jazz/pop). Vi vil prøve å få til masterclasses på enkelte instrumenter.  

Vi avslutter året med en forestilling. 

Undervisningen på Fota-tilbudet foretas delvis av skolens egne lærere, og noen ganger av innleide personer. Vi legger vekt på at elevene skal utfordres faglig godt utover det de kan forvente i den vanlige undervisningen. Trivsel og mestring skal alltid ha hovedfokus. 

FoTatilbudet skal ikke erstatte det regionale talentprogrammet UTB (Unge talenter Bjergsted) som er i Stavanger. Vårt FoTatilbud skal være et fordypningstilbud til de elever som ønsker litt mer enn ordinær undervisning, ønsker en samspillmulighet og å ha et sosialt musikalsk treffsted. Det vil også være en fin mulighet til å teste ut om man er interessert i å satse på musikken for så å søke UTB etter hvert.