Skip to main content

Fordypning og Talent

Teori 

Målet med en teoridel er å gi eleven en mulighet til å bli bedre kjent med notesystemet, øve seg på å lytte, etter hvert gjøre enkle kompisjoner og arrangering.  Alt vil bli tilrettelagt ut fra elevens nivå.  

 

Samspill 

Alle elevene som går på FoTa får et samspilltilbud. Det kan enten være et klassisk ensemble eller band i bandskolen. Alle elevene er viktige for at ensemblet eller bandet skal fungere. 

Det kan også bli samspill på FoTafredagen

I tillegg er det viktig å delta på konsertene. 

 

Ønsker du å søke?

Hvem kan søke? 

Tilbudet gis til elever fra og med 7. klasse. Du må ha et grunnleggende godt nivå og læreren må anbefale deg. Det er kun elever på Sandnes kulturskole som kan søke. 

 

Søknaden 

Søknaden skal inneholde søkerens navn, fødselsdato, adresse, epostadresse og hvilket instrument du spiller. I tillegg skal foresattes navn, telefonnummer og epostadresse være med. Søknaden skal også inneholde en kort beskrivelse av søkeren og en begrunnelse for å søke dette tilbudet.  

 

Søknadsfrist blir annonsert våren 2024

Regler  

Det er obligatorisk oppmøte på ensemble/bandøvelsene og FoTa-fredagene. 
Det er kun egen sykdom som gir gyldig fravær.
Det kan komme ekstra datoer i forbindelse med oppdrag, eksursjoner m m – disse skal vi melde fra om så tidlig som mulig. 

FoTafredagene gjelder ikke for de som spiller i band 2023/24

 

Pris 

FoTa-tilbudet koster 1000,- per semester. Dette betales sammen med den ordinære kontingenten høst og vår. 

 

Mat 

Alle Fota-deltagerne serveres varm mat når de kommer (1530-1600).
I tillegg til at det er nødvendig å spise etter lang dag på skolen før man skal i gang med jobbingen, er dette også en viktig sosial arena og vi forventer at deltakerne er med på dette.  

 

Spørsmål kan rettes til undertegnede på  

mail eller telefon  

knut.egil.kristiansen@sandnes.kommune.no 

51921525/92036876 

 

Eller Kristian Kjærulff Ravn

kristian.kjarulff.ravn@sandnes.kommune.no

51921520/94443434