Skip to main content

Fordypning og Talent

Om FoTa

Teori
Målet med en teori-del er å gi eleven en mulighet til å bli bedre kjent med notesystemet, øve seg på å lytte, etter hvert gjøre enkle kompisjoner og arrangering. Alt vil bli tilrettelagt ut fra elevens nivå.  

Samspill
Alle elevene som går på FoTa får et samspilltilbud. Det kan enten være et klassisk ensemble eller band i bandskolen. Alle elevene er viktige for at ensemblet eller bandet skal fungere. Det kan også bli samspill på FoTa-fredagen. I tillegg er det viktig å delta på konsertene. 

Hvem kan søke?
Tilbudet gis til elever fra og med 7. klasse. Du må ha et grunnleggende godt nivå og læreren må anbefale deg. Det er kun elever på Sandnes kulturskole som kan søke. 

Søknaden
Søknaden skal inneholde:
- Søkerens navn
- Fødselsdato
- Adresse
- E-postadresse 
- Instrument

I tillegg skal foresattes navn, telefonnummer og epostadresse være med. Søknaden skal også inneholde en kort beskrivelse av søkeren og en begrunnelse for å søke dette tilbudet.  

Søknadsfrist blir annonsert våren 2024

Regler 
Det er obligatorisk oppmøte på ensemble/bandøvelsene og FoTa-fredagene. 
Det er kun egen sykdom som gir gyldig fravær.
Det kan komme ekstra datoer i forbindelse med oppdrag, eksursjoner m.m. – disse skal vi melde fra om så tidlig som mulig. 

FoTa-fredagene gjelder ikke for de som spiller i band 2023/24

Pris
FoTa koster 1000,- per semester. Dette betales sammen med den ordinære kontingenten høst og vår. 

Mat
Alle Fota-deltagerne serveres varm mat når de kommer (1530-1600).
I tillegg til at det er nødvendig å spise etter lang dag på skolen før man skal i gang med jobbingen, er dette også en viktig sosial arena og vi forventer at deltakerne er med på dette.  

Spørsmål?
Kontakt:
Knut Egil Kristiansen
E-post: knut.egil.kristiansen@sandnes.kommune.no
Telefon: 51921525/92036876 

Alternativ kontakt:
Kristian Kjærulff Ravn
E-post: kristian.kjarulff.ravn@sandnes.kommune.no
Telefon: 51921520/94443434