Skip to main content

Storband - SAUS

Sandnes og Stavanger Ungdomsstorband (SAUS) er et tilbud for ungdom i alderen 14/15 til 20/21 år.
SAUS er et samarbeidsprosjekt mellom kulturskolene i Sandnes og Stavanger, og er beregnet på unge, viderekomne musikanter som har spilt noen år i kulturskole, korps eller band.

Besetningen er: saxofoner, trompeter, tromboner, piano, gitar, bass og trommer.

Påmelding: Ta kontakt med Sandnes kulturskole eller Stavanger kulturskole

SAUS tilbyr:
- Samspill med andre jazztalenter fra regionen
- Bredt faglig innhold med en vid forståelse av storbandsjangeren
- Undervisning med dirigenter med lang erfaring og høyt utøvernivå
- Mulighet for å spille på flere av landets større jazzfestivaler, feks Maijazz og Nattjazz
- Øvelse annenhver onsdag
- Ca. 3-5 konserter pr år
- Gode muligheter for utvikling av ferdigheter knyttet til utøvelse av jazzmusikk og tilhørende samspill

SAUS er for deg som:
- Har et høyt utøvernivå på hovedinstrumentet
- Er elev i, eller melder deg inn i, Sandnes eller Stavanger kulturskole
- Setter av tid til hjemmeøving
- Har gode forutsetninger for videre utvikling
- Har motivasjon og tid til å prioritere øvelser og konserter
- Har anledning til å øve inn mye repertoar
- Prioriterer frammøte, da dette er en forutsetning for at SAUS kan spille.
- Kan lese noter / Trombonister må kunne lese f-nøkkel / Pianister og gitarister må kunne lese besifring

Opptak av nye elever gjøres av dirigentene i SAUS etter anbefaling fra spillelærer/dirigent. Det er viktig at at elever tilknyttet SAUS også har individuell undervisning.
Evaluering underveis 
For å få beholde plassen i SAUS må eleven vise god faglig progresjon. 
Elever som har ureglementert fravær eller på annen måte ikke følger kriteriene, kan miste plassen sin i SAUS.
  
Gunhild Seim og Vidar Kenneth Johansen er dirigenter for SAUS.