Skip to main content

Kulturskolen for alle

Kulturskolen for alle er en målsetting som tidligere har dreid seg om å redusere ventelistene. Et nytt perspektiv er kommet sterkere inn med den nye rammeplanen, nemlig at kulturskolen skal gi et breddetilbud til hele lokalsamfunnet og være mer tilgjengelig, også for de som ikke søker eller oppsøker kulturskolen aktivt.

Sandnes kulturskole vil være en kulturskole for alle.

Se våre tilbud i menyen til venstre.

 

Lokalt Ressurssenter

Sandnes kulturskole skal være et lokalt ressurssenter for hele lokalsamfunnet, i tillegg til å drive undervisning. I juni 2019 ble plan for utvikling av Sandnes kulturskole 2019 – 2022 politisk vedtatt Klikk her for å se sak 33/19

Målsetting for Sandnes kulturskole som lokalt ressurssenter:

  • Gi utdannelse med høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Fagområdene dekker dans, drama, musikk, kunstfag og kreativ skrivning.
  • Være et kompetansesenter som tilbyr kunst- og kulturfaglig støtte til opplæring og formidling til hele lokalsamfunnet.
  • I samarbeid med aktuelle kommunale samarbeidspartnere og det lokale kulturlivet, medvirke til å styrke den kulturelle kompetanse og utfoldelse i samfunnet.

Kulturskolen for alle er hovedformål de nærmeste årene, og den prioriterte målgruppen er barn og unge. Sandnes kulturskole prioriterer nå prosjekter som gir tilbud til langt flere enn tidligere. Nye og pågående prosjekter vil bli presentert her på siden i tiden fremover.

Kontaktperson på kulturskolen, prosjektleder Cathrine Stølsvik, cathrine.stolsvik@sandnes.kommune.no