Skip to the content
Menu

Velkommen til spille trekkspill!

Elever fra 4. klasse kan søke om opptak på trekkspill!  Vi kan undervise på både pianotrekkspill, knappetrekkspill, akkordion og torader. Knappetrekkspill blir også kalt femrader, noe som viser til antall rader med knapper til å spille melodi på (diskanten). Det samme gjelder for toraderen, som har to rader melodiknapper. 

Eleven bør ha eget instrument hjemme, men kan låne vanlige trekkspill ved oppstart i kulturskolen. 
 
Akkordeon er et litt mer avansert trekkspill der det er mulig å spille melodilinjer på bass-knappene, ikke bare akkompagnement som på vanlige trekkspill. Et akkordeon ser ut som et vanlig trekkspill, men er ekstra utstyrt med to sett bassystemer innvendig. Dette gjør det mulig å spille klassisk musikk! Eleven må ha eget akkordion. 

Fant du

det du søkte etter?

Nei - kontakt oss på telefon eller mail.