Skip to main content

Foto- og studiofag

Vi har samlet våre foto, data og teknikkfag under fanen Foto- og studiofag. Dette er fag der vi bruker data og teknisk utstyr som verktøy.

Her vil du finne informasjon om fagene foto og film, datamusikk, Musikk/teknikk.

Vi jobber for å få til flere fag under denne fanen.