Skip to main content

Korskolen - Sandnes kulturskole

Korskolen, Sandnes kulturskole

Sandnes kulturskoles korskole er delt i tre kor:

- Barnekor for jenter/gutter fra 1. - 3.kl.

- Juniorkor for jenter/gutter fra 4. – 6 kl           

- VIVA for jenter/gutter fra 7.kl - 3.vgs

Korskolen har en felles visjon og ønsker å skape en sterk sammenheng mellom korene, det er det vi kaller for "Korskolen". 

Gjennom Korskolen vil du gjennom mange år utvikle deg som sanger gjennom vår mantra "Sangglede, mestring & trygghet".
Som elev vil du oppleve en naturlig progresjon gjennom årene fra starten i barnekoret og videre i juniorkoret og til sist i VIVA.

NB! Der kommer tilleggsbetaling på toppen av fakturering fra Sandnes kulturskole. Dette vil variere fra kor til kor, og oppkrevning kommer gjennom styrene - dette er blant annet gjennom dugnads osv., og dekker sosiale aktiviteter, mm.Herunder ser du retningslinjer for korskolen.