Skip to the content
Menu

Rytmisk slagverk

På rytmisk/trommesett får du opplæring hovedsaklig på trommesett, men også en rekke andre slagintrumenter, inkludert melodisk slagverk. Undervisningen vektlegger gehørspill, og tar sikte på å forberede elevene på å kunne spille aktivt og kreativt i ulike samspillsituasjoner. Noter er en naturlig del av opplæringen, selv om gehøret vektlegges.

Timene er stort sett organisert som enetimer, og lærer og elev spiller mye sammen på timene. Samspill ellers organiseres i hovedsak prosjektbasert i små og store gruppe/ensembler.

I starten trenger du trommestikker og gjerne en øvingspad. Etterhvert får vi kanskje bruk for er lærebok (hvilken bok avtales på timen). Det er en stor fordel om eleven har trommesett hjemme for øving. Vi anbefaler alltid akustiske trommer foran elektriske, da sistnevnte ikke representerer alle aspektene ved trommespill. De er allikevel (mye) bedre enn ingen trommer.

Vi har godt utstyrte slagverkrom med blant annet:

- flere trommesett

- vibrafon

- marimba

- diverse perkusjon

- PA-anlegg, forsterkere og el.piano

- og mye mer

Fant du

det du søkte etter?

Nei - kontakt oss på telefon eller mail.