Skip to main content

Slagverk/Rytmisk

Trommer, trommesett, perkusjon, djembe, pauker, xylofon, vibrafon, kubjelle, skarptromme, marimba, slagverkverkensemble, band, bass, gitar, stein, trepinner, elektriske lyder og mye, mye mer – alt dette holder vi på med som slagverkere i Sandnes Kulturskole. Vi har store rom fordi vi har mange instrumenter – for vi liker alt som lager fine, stygge og slagferdige lyder.
Nedre aldersgrense: 3. klasse
Litt om å spille slagverk på Sandnes kulturskole

Velkommen til avdeling for slagverk. Vi liker å spille på alt det som lager lyd og er utstyrt med to store slagverkrom. Her har vi flere trommesett, melodisk slagverk og en mengde rytmiske instrumenter. Våre entusiastiske lærere gir elevene muligheter til å spille alene, sammen med andre i prosjekter i mindre og større ensembler.

Vi starter gjerne med trommesett, leker oss litt med djembe, prøver oss på marimba, spiller litt band og lager gjerne store prosjekter der vi bruker naturinstrumenter eller oljerør. Her er alt lov så lenge det er rytmisk! Vi ønsker at årene i kulturskolen skal gi mulighet til god utvikling på elevens instrument. Det skal være varièrt, lærerikt og trygt.
Undervisning på trommesett (rytmisk/slagverk) har fokus på variert spillestiler og sjanger. Vi jobber med teknikk både på skarptromme og hele settet. Pop, rock, blues, jazz, gospel, bossa, samba og mye mer. Vi har fokus på at elevene skal kunne mestre å spille i ulike sammenhenger. 
Vi har også slagverkundervisning som er spesielt rettet mot korps og orkester. Vi kaller det klassisk slagverk. Fokuset her er melodisk slagverk som vibrafon, marimba, klokkespill, xylofon og pauker. Vi fokuserer også på skarptromme og perkusjonsinstrumenter. Trommesett vil også være viktig her selv om hovedfokuset er melodisk slagverk. Ønsker du hovedfokus på klassisk slagverk skriver du dette i merknadsfeltet når du søker.
En time kan bestå av at eleven spiller litt av det som har vært siste ukens øvingstema. Vi øver gjerne litt ekstra på det som har vært vanskelig og så finner vi noe vi kan jobbe videre med. I tillegg spiller vi mye sammen i ulike stilarter.
 
Noen ganger i året lager vi prosjekter der flere elever spiller sammen. Dette kan gjerne være prosjekter der elevene får spille på andre type rytmeinstrumenter enn de vanligvis spiller på. Samspill blir da viktig og at prosjektene låter tøft i sammen når mange trommeslagere spiller i sammen. 
Velkommen som søker på slagverk. Dessverre er det litt ventetid, men søk innen fristen så er det stor mulighet for at du får plass om ikke så alt for lenge.
Lærere på slagverk:
Ole Andrè Fossan-Bergem
Jakob Yttredal
Rivo Noarivelo