Skip to main content

Lokal fagplan for
Sandnes kulturskole

Visuell kunstfag

Kvalitet og Glede

Visjon 
En modig kulturskole i et sunt miljø preget av romslighet.

Målsetting
Sandnes kulturskole er kommunens senter for estetisk undervisning, aktivitet og opplevelse for barn og unge og et faglig ressurssenter for kulturlivet i Sandnes. Skolen skal gi et tilbud til alle barn og unge som ønsker det. Skolens arbeid skal være preget av kvalitet og glede.

Kvalitet i Sandnes kulturskole

Med kvalitet mener vi kulturskolens evne til å tilfredstille elever og foresattes krav og forventninger.
Forventninger og krav må sees i forhold til våre styringsdokumenter; Serviceerklæring, pedagogisk plattform, Rammeplan/ Fagplan og Utviklingsplan.

Visuell kunst i Sandnes kulturskole

Sandnes kulturskoles visuelle kunstfagopplæring foregår i grupper. Opplæringen skal være ut fra elevens alder, nivå og forutsetning, med fokus på kvalitet, mestring og utrykksglede.

Beskrivelse av faget visuell kunstfag

Innføring i kunstneriske virkemidler som materialer og teknikker med fokus på fantasi og kreativitet. I arbeidet med visuell kunst skal elevene utvikle sin uttrykksevne og formsans gjennom å oppleve gleden av å skape og mestre.

 

Læringsmål og utviklingsmål

Læringsmålene som er tilpasset den enkelte gruppe ut fra alder, nivå, forutsetninger og ambisjoner, settes opp i dialog med lærerne i en Utviklingsplan. Denne skrives hvert år og blir sendt til foresatte på mail.


Innhold:

Visuell kunst spenner over en rekke ulike tema, arbeidsområder, fagfelt og fag. Innholdet i undervisningen hentes fra hele dette brede feltet og organiseres på mange forskjellige måter. Vår hovedvekt er på varierende metoder i tegning, maling og tredimensjonal form. Eksperimentering med materialer og uttrykk.

Skape - modellere, imitere, tolke, fabulere, redesigne.
Formidle - bidra på å formidle utstilling
Reflektere - analysere når oppgaven tilsier det.
Sanse - taktile erfaringer, finne et personlig uttrykk,
Observere - visuell erfaring


Arbeidsformer:

I det utforskende og skapende arbeidet benyttes både lærerstyrt undervisning, veiledning, selvstendig arbeid, elevsamarbeid og prosjektarbeid. Arbeidsformene er allsidige og lekne, men også disiplinerte og målrettet.

Undervisning foregår i grupper med individuell veiledning.


Evalueringsmetoder:

I visuell kunst er prosessen vel så viktig som resultatet. Vilje og evne til utprøving, til å gå i dybden og være åpen for ny kunnskap er viktig. Elevene i visuell kunst vurderes på grunnlag av egne uttrykk og evne til å formidle sine ideer basert på lærte teknikker. Sentralt i vurdering står samtalen rundt elevens arbeid underveis i prosessene.

Evaluering av utvikingsplanen gjøres sammen med elevgruppen mot slutten av skoleåret. Evalueringen sendes foresatte på mail.