Skip to main content

Lokal fagplan for
Sandnes kulturskole

Stryk

Kvalitet og Glede

Visjon 
En modig kulturskole i et sunt miljø preget av romslighet.

Målsetting
Sandnes kulturskole er kommunens senter for estetisk undervisning, aktivitet og opplevelse for barn og unge og et faglig ressurssenter for kulturlivet i Sandnes. Skolen skal gi et tilbud til alle barn og unge som ønsker det. Skolens arbeid skal være preget av kvalitet og glede.

Kvalitet i Sandnes kulturskole

Med kvalitet mener vi kulturskolens evne til å tilfredstille elever og foresattes krav og forventninger.
Forventninger og krav må sees i forhold til våre styringsdokumenter; Serviceerklæring, pedagogisk plattform, Rammeplan/ Fagplan og Utviklingsplan.

Musikkfaget i Sandnes kulturskole

Sandnes kulturskoles instrumental-/vokalopplæring foregår alene eller i gruppe. Opplæringen skal være ut fra elevens alder, nivå og forutsetning med fokus på kvalitet, mestring og spilleglede.

Beskrivelse av faget stryk

Ved Sandnes kulturskole er det et godt og aktivt strykermiljø.

Det gis undervisningstilbud på både fiolin, bratsj, cello, kontrabass og hardingfele. 

Strykeinstrumentene blir brukt i nær sagt alle musikksjangre: Klassisk musikk, folkemusikk, jazz, pop, rock med mer. De brukes som soloinstrumenter, men er også typiske "sosiale" instrumenter, som brukes i orkestre, grupper og band, og ulike kammermusikkbesetninger.

Det finnes veldig mye flott og variert repertoar for strykeinstrumenter på alle nivåer.

Gjennom arbeidet med musikk skal elevene på strykeinstrument

  • oppleve spilleglede og mestringsglede

  • oppnå så gode ferdigheter teknisk og musikalsk på instrumentet sitt som mulig

  • utvikle evnen til samspill og samarbeid

  • bli aktive lyttere

  • utvikle seg til selvstendige utøvere som har glede av musikk livet gjennom

  • danne grunnlag for eventuelt videregående og høyere utdanning i musikk

 

Læringsmål og utviklingsmål

Læringsmålene som er tilpasset elevens nivå, forutsetninger og ambisjoner settes opp individuelt i dialog med lærer.
Undervisning og veiledning foregår individuelt, i grupper og i ulike ensembler. Elevens individuelle forutsetninger vil være bestemmende for progresjon og valg av innhold.Innhold

Den enkelte elev gis en grundig og metodisk individuell instrumentalopplæring kombinert med samspillsaktiviteter og konserter.

Å utøve musikk er det mest grunnleggende i musikkopplæringa, og mye tid må vies til dette. Det er viktig at eleven får anledning til å oppleve musikk som en uttrykksform som i høy grad har evne til å berøre andre.
Undervisningen sentrerer rundt fem nøkkelkompetanser: øve, framføre, høre, lese, lage. De representerer et langsiktig læringssyn og øving er i særlig grad nøkkelen til å lykkes i faget, uansett hvilket nivå eleven befinner seg på.

Øve Høre
• Kroppsbevissthet og spillestilling
• Teknikkarbeid
• Øvingsstrategier

• Imitasjon
• Gehørsspill
• Intonasjon

 

Framføre Lage Lese
• Kommunikasjon
• Prestasjonsmestring
• Repertoararbeid
• Improvisasjon
• Komponering
• Arrangering
• Notasjon, notelesing (melodisk,harmonisk,rytmisk)
• Musikkhistorie
• Musikkteori

 

 

Arbeidsformer

Undervisningen tilpasses den enkelte elev, og nedfelles i den enkeltes utviklingsplan. Det legges vekt på variasjon i undervisningen. Elevene får undervisning alene eller i gruppe. Noen uker brytes undervisningen opp i prosjektuker med ulike temaer. Samspill er en stor del av undervisningen, og alle får tidlig spille i orkester. Dette er obligatorisk for alle. Samspill gir felles musikkopplevelser, sosiale erfaringer og samarbeidserfaringer, samt øker forståelsen for at hver enkelts ansvar og innsats er viktig for det felles resultatet.


Evalueringsmetoder

Evalueringen er en viktig del av læringsarbeidet. Vi ønsker å se eleven og å gi konkrete konstruktive tilbakemeldinger som støtter opp om elevens personlige og kunstneriske utvikling. Eleven skal kunne forstå hva som forventes av den og få ukentlige tilbakemeldinger på timen. Læreren gjør eleven i stand til å vurdere egen innsats og utvikling. Øvingsbok vil i de fleste tilfellene øke elevens bevissthet rundt egen læring og utvikling.
Tidlig i høstsemesteret lager elev og lærer den årlige Utviklingsplanen. Mot slutten av skoleåret blir elev og foresatte invitert til en utviklingssamtale der vi sammen evaluerer målene som ble satt opp i Utviklingsplanen og vi legger grunnlaget for veien videre.