Skip to main content

Lokal fagplan for
Sandnes kulturskole

Dans

Kvalitet og Glede

Visjon 
En modig kulturskole i et sunt miljø preget av romslighet.

Målsetting
Sandnes kulturskole er kommunens senter for estetisk undervisning, aktivitet og opplevelse for barn og unge og et faglig ressurssenter for kulturlivet i Sandnes. Skolen skal gi et tilbud til alle barn og unge som ønsker det. Skolens arbeid skal være preget av kvalitet og glede.

Kvalitet i Sandnes kulturskole

Med kvalitet mener vi kulturskolens evne til å tilfredstille elever og foresattes krav og forventninger.
Forventninger og krav må sees i forhold til våre styringsdokumenter; Serviceerklæring, pedagogisk plattform, Rammeplan/ Fagplan og Utviklingsplan.

Dans i Sandnes kulturskole

Sandnes kulturskoles danseopplæring foregår i gruppe. Opplæringen skal være ut fra elevens alder, nivå og forutsetning, med fokus på kvalitet, mestring og danseglede.

Beskrivelse av faget dans

Dans i kulturskolen springer ut fra dans som kulturell og kunstnerisk aktivitet. Kulturskolen gir opplæring i ulike danseformer som ofte formidles til andre fra en «scene», det være seg i et kulturhus, på en skole, på en togstasjon, i skogen eller via en film.

Gjennom arbeidet med dans skal elevene

  • mestre basisferdigheter relatert til egen kropp, nivå, sjanger og dansefagets egenart

  • anvende dans som kommunikasjons- og uttrykksmiddel

  • oppleve glede ved å mestre, skape og utøve og gjennom det få tiltro til egne evner og

    uttrykksmuligheter

  • utvikle disiplin og samarbeid

  • få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning i dans

  • bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv

  • få oppleve nye vennskap og danseklassen som en sosial arena

 

Læringsmål og utviklingsmål

Læringsmål som er tilpasset den enkelte gruppe ut fra alder, sjanger/teknikk, nivå, forutsetninger og ambisjoner, settes opp i dialog med lærer der det er mulig i en Utviklingsplan. Denne skrives hvert år og blir sendt på mail til foresatte.


Innhold

Sentrale dansefag i kulturskolen er barnedans, klassisk ballett, jazzdans, samtidsdans og urbane dansestiler. Viktige handlinger i faget er å utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere. Kulturskolen har tilbud for alle som ønsker å danse i alderen 4-19 år. Det er rom både for de som bare vil danse litt og for de som vil danse mye og satse videre.

Dans kan stimulere til kreativitet, utfoldelse og mestring og bidra til en positiv holdning til egen kropp og til dannelse og identitetsutvikling.

Videre kan dansen styrke viktige livskompetanser som mot, disiplin, trygghet, tillit, samhandling og samarbeid. Ikke minst kan dansen stimulere personlig danseglede og livsglede.


Arbeidsformer

 


Evalueringsmetoder

Evaluering av Utvikingsplanen gjøres sammen med elevgruppen mot slutten av skoleåret. Evalueringen sendes foresatte på mail.