Skip to main content

Hva forventer vi av deg?

  • Sett av tid til å øve!

  • Gi beskjed dersom du ikke kan komme!
  • Hold dere oppdatert på hjemmeside og speedadmin!
  • Sett av tid til å være med på forestillinger!

  • Følge med på øve- og lekseplan og notater fra læreren