Skip to main content

Timen - vår pedagogisk plattform

Møte med eleven Eleven må føle seg velkommen og være i fokus hele timen. Møte med eleven skal være preget av trivsel og glede. Lærer skal skape trygghet ved å møte hele mennesket.


Elevsyn / pedagogikk
Eleven skal respekteres og verdsettes uansett nivå og forutsetning. Lærer skal veilede, inspirere og skape ett best mulig læringsmiljø. Eleven skal gis tilpasset undervisning.


Metodikk
Undervisningen skal være lyst- og lekbetont.
Undervisningen skal motivere.
Det skal gis konstruktiv oppfølging basert på forrige ukes time.


Litteratur/Læringsstoff
Litteratur/ læringsstoff som møter elevens modenhetsnivå og interesser. Litteratur/ læringsstoff som tar for seg både det tekniske og musiske. Undervisningen skal inneholde egnet ensemblestoff/ samarbeid.


Lekse
Konkret beskjed om lekse, gjerne skriftlig. Korte og lengre mål
Variasjon i sjanger, karakter og innhold.


Foreldre
Lærer skal etablere et trygt og tillitsfullt forhold til foreldre. Lærer skal bruke foreldre som samarbeidspartnere. Foreldre kan være tilstede på timen når de ønsker det.