Skip to main content

Bilde- og videomateriale

Sandnes kulturskole ser verdien av bilde- og videomateriale for å dokumentere og formidle våre aktiviteter og tilbud til publikum, elever og foresatte. Følgende retningslinjene er utviklet for å sikre ansvarlig bruk og beskyttelse av enkeltpersoners personvern og integritet. 

Personvern
1. Før utvelgelse av foto, film eller lyd til publisering, vil det bli gjennomført en konkret vurdering av hvor inngripende delingen av materialet kan være for den enkelte. 

2. Materialet som deles av Sandnes kulturskole vil bestå av situasjonsbilder uten en sentral, konkret person i fokus. Dette vil f.eks. være bilder fra større offentlige arrangementer med flere eller mange deltakere, som opptog eller andre store offentlige arrangementer i regi av Sandnes kulturskole. 

3. Ved unntaksvis deling av et bilde med en konkret person i fokus, vil vedkommende bli kontaktet skriftlig for samtykke før publisering. 

4. Hvis det oppstår tvil om hvorvidt en konkret person vil føle seg krenket, vil Sandnes kulturskole ta kontakt med vedkommende for å avklare samtykke før publisering. 

5. Elever med særskilt behov for tilrettelegging og reservasjon er selv ansvarlig for å melde dette direkte på telefon til rektor / virksomhetsleder Sandnes kulturskole.  

Offentlige Arrangementer
6. Det vil kun deles bilder fra arrangementer som er offentlige og i regi av Sandnes kulturskole. 

7. Bildedelingen vil være i samsvar med formålet om å fremme Sandnes kulturskoles aktiviteter og tilbud til publikum. 

Behov og håndhevelse
8. Disse retningslinjene er utformet med tanke på å balansere behovet for å dokumentere og dele Sandnes kulturskolens aktiviteter med hensynet til enkeltpersoners personvern og integritet. Vi pålegger alle ansatte til å følge disse retningslinjene nøye for å sikre en trygg og respektfull bruk av bilde- og videomateriale.

Lagring og Publisering
9. Sandnes kulturskole bruker bilde- og videomateriale så lenge innholdet er aktuelt og relevant for å representere det faglige arbeid og nåværende tilbud. 

10. Utgangspunktet for lagring og publisering av bilde- og videomateriale på Sandnes kulturskoles hjemmeside, Vimeo, MS Teams og MS OneDrive, er inntil 10 år. I noen tilfeller vil imidlertid bilde og video bli oppbevart i lengre tid for arkivformål i allmenhetens interesse.
Sandnes kulturskole vasker hjemmesiden forløpende, men bestreber seg på en total vask av alt materiale på hjemmesiden hvert annet år. 

Lagring skjer kun plattformer godkjent av Sandnes kommune.