Skip to main content

Kulturscenen

Utleie av kulturscenen

Forsand kulturscene kan leies ut til arrangement/forestillinger produsert av frivillige og/eller profesjonelle aktører, eller til møter i frivillige lag og foreninger.

Sandnes kulturskole - avdeling Forsand, er ansvarlig utleier og har den direkte kontakten med låntaker/leietaker.  

Fasiliteter knyttet til utleie 

Rommene som er til utlån/leie er: 

 • Forsand kulturscene, publikumsplasser: 106 
 • Toalett i 1.etasje 
 • «Backstage» (1 rom med direkte adgang til salen) 

Priser 

Gruppe 

Beskrivelse 

Pris per dag 

Rabatt Lag 

Møter av ikke-kommersiell karakter 

Uten bruk av skolens utstyr 

0 

 

 

Bruk av skolens utstyr 

500 

50% 

 

 

 

 

Utleie ukedager 

Prøver og gjennomføring av forestillinger og lignende* 

1000  

50%  

 

Bruk av skolens utstyr 

500 

 

 

 

Inkludert tekniker 

2000 

 

 

 

 

 

Utleie helg 

Prøver og gjennomføring av forestillinger og lignende* 

2000  

50% 

 

Bruk av skolens utstyr 

500 

 

 

Inkludert tekniker 

3000 

 

 

 

 

 

Renhold 

Renhold for leie i 1-3 dager. For lengre perioder avtales særskilt 

1000  

 

 

*konserter, teaterforestillinger, utstillinger m m 

Følgende forutsetninger ligger til grunn ved utlån / utleie 

 • Kulturskolens faste aktiviteter har alltid fortrinnsrett, herunder fast undervisning og arrangement som framkommer i årsplanen. 
 • Utleier må forlate bygget senest 2200.
 • Lokalene lånes/leies ikke ut til konkurrerende aktiviteter.
 • Lokalene lånes/leies ikke ut til fødselsdagsselskap ol. 
 • Skolens utstyr, herunder lyd- og lysanlegg og instrumenter, kan benyttes etter avtale med kulturskolen. Ifm. bruk av kulturskolens lyd- og lysanlegg kommer tilleggsleie av husets egen tekniker. 
 • Det er forbudt å ta med og/eller nyte alkohol og andre rusmidler på skolens område (jfr. opplæringsloven). 
 • Røyking er ikke tillatt i skolens lokaler eller på skolens område. 
 • Det skal ikke benyttes scenografi eller annet som festes i tak / vegger / golv. 
 • Lokalene skal forlates ryddig etter bruk på daglig basis. 
 • Ved uforsiktig bruk kan framtidig lån/leie avslås og erstatningskrav fremmes. 

Brann, nøkkel og ansvar / HMS 

Utover dette gjelder kommunens Reglement for utlån av kommunale lokaler og anlegg, vedtatt med virkning fra 01.03.2021” 

Kontakt

Hvis du ønsker å leie Kulturscenen, kontakt avdelingsleder Kristian Kjærulff Ravn.
E-post: Kristian.kjarulff.ravn@sandnes.kommune.no
Tlf: 94 44 34 34