Skip to main content

Foreldremøter

Foreldremøte 17.08.22:

En kort oppsummering:

Sandnes Kulturskole Forsand avholdt foreldremøte 17.08.22 i kulturskolen sine lokaler på Forsand.
Til stede fra kulturskolen var rektor, Toril T. Munthe-Kaas og avdelingsleder, Kristian Kjærulff Ravn i tillegg til øvrige lærere på avdelingen. 

Viktige stikkord:

- Speedadmin - kulturskolen sitt administrasjonsprogram, der foresatte/elever kan få opp timeplan, øve- og lekseplan, re-registere seg, melde seg ut og/eller inn på nye fag etc.

- www.sandneskulturskole.no - kulturskolen sin hjemmeside.

- Oppstillingsplass ved evakuering: Parkeringsplassen ved kunstgressbanen.

- "Timen" og "DU...": Viktige dokument som sier noe om hva eleven kan forvente av undervisningen i kulturskolen og omvendt. 

Kulturskoleåret 2022 - 2023: Lavere søknad på enkelte fag til inneværende skoleår har fått konsekvenser for noe av undervisningen til våre lærere. Dette betyr at enkelte lærere må prioritere timer med elever i Sandnes, da der er mange på venteliste der.

Pr. nå. tilbyr vi Den kule Kua, Den grøne grisen, Musikk og teater, bandskole, Kreativt verkstad, Dans og solo undervisning i: gitar, bas, trommer, piano og vokal.

Kulturskolens ledelse vil dette skoleåret jobbe aktivt sammen med lærene vi har i Forsand, om å tilrettelegge undervisning som bidrar til øket aktivitet på kulturskolen. Dette kan betyde nye tilbud i løpet av foråret 2023.

Vi oppfordrer elever og foresatte om å ta kontakt med oss dersom dere har ris/ros, eller har ting dere ønsker svar på eller vil ta opp med oss.

For Sandnes Kulturskole Forsand,
Kristian Kjærulff Ravn, avdelingsleder