Skip to the content
Menu

Foreldremøter

Foreldremøte 25.08.21:

Takk til lærerne Rivo og Milton som bidro med kunstneriske innslag i starten av møtet!

 

En kort oppsummering:

Sandnes Kulturskole Forsand avholdt foreldremøte 25.08.21 i kulturskolen sine lokaler på Forsand. Til stede fra kulturskolen var rektor, Toril T. Munthe-Kaas og avdelingsleder, Anders Berglund i tillegg til øvrige lærere på avdelingen. Foilene fra presentasjonen som ligger på denne siden ble gjennomgått.

 

Viktige stikkord:

- Speedadmin - kulturskolen sitt administrasjonsprogram, der foresatte/elever kan få opp timeplan, øve- og lekseplan, re-registere seg, melde seg ut og/eller inn på nye fag etc.

- www.sandneskulturskole.no - kulturskolen sin hjemmeside

- oppstillingsplass ved evakuering: Parkeringsplassen ved kunstgressbanen

- "Timen" og "DU...": Viktige dokument som sier noe om hva eleven kan forvente av undervisningen i kulturskolen. 

 

Kulturskoleåret 2021 - 2022: Lavere søknad på enkelte fag til inneværende skoleår har fått konsekvenser for noe av undervisningen til våre lærere. P.t. undervises det ikke i band eller slagverk på Forsand. Vi har også en sanglærer som har blitt nødt til å ta elever på Sandnes og dermed undervise både på Sandnes og Forsand dette året.

 

Kulturskolens ledelse vil dette skoleåret jobbe aktivt sammen med lærerne som er tilknyttet avdelingen vår på Forsand i et forsøk på å få opp søkertallet frem mot skoleåret 2022 - 2023, slik at vi kan holde på undervisnigsressursene våre der. 

Vi oppfordrer elever og foresatte om å ta kontakt med oss dersom dere har ris/ros, eller har ting dere ønsker svar på eller vil ta opp med oss.

 

For Sandnes Kulturskole Forsand,

Anders Berglund, avdelingsleder

 

Fant du

det du søkte etter?

Nei - kontakt oss på telefon eller mail.