Skip to main content

Sandnes kulturskole som lokalt ressursenter - utredning og utviklingsarbeid

Sandnes Kulturskole (SK) er en af ​​landets største kulturskoler med 2230 elevpladser. Skolen gir tilbud inden for visuell kunst, drama, dans og musik.

Skolens store ressurs er 85 ansatte lærere fordelt på 42 årsverk. Sandnes kulturskole er med dette en af ​​de store kompetansearbejdspladser i regionen med meget højt uddannet og kompetent specialist inden for estetiske fag.

Den nationale kulturskoleordningen er hjemlet i Oplæringsloven: § 13-6. Musikk-og kulturskoletilbud: Alle kommuner skal, aleine eller i samarbejde med andre kommuner, ha et musik-og kulturskoletilbod til barn og unge, organiseret i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.(Stortinget, 1997)

Opdraget for utredning af Sandnes kulturskole som et lokalt ressourcesenter ble gitt i økonomiplanen for Sandnes kommune 2018 –2021. Et opdragsnotat/projektbeskrivelse blev godkendt af daværende Kommunaldirektør Kultur og byudvikling i marts 2019 (vedlegg 1). Kommunaldirektøren sørger for, at det blev etableret en tverrsektoriel referencegruppe med repræsentanter fra områderne Oppvekstskole, Opvekst barn og unge, og Kultur. Det har været holdt både fælles møder og dialogmøder med hver enkelt sektor. Det har videre blitt holdt møder med en intern arbejdsgruppe på kulturskolen. Sandnes kulturskolehar også haft indledende møder med Flyktningeenheten, Læringssenteret og Senter for flersproglige barn og unge (FBU) der det er diskutert forskellige muligheder for samarbejde og indsatsområder.

Toril Munthe-Kaas og Kjell Olav Henriksen, rektorer i perioden 2018/2019, og Borgfrid Møen, projektleder, har ledet mødevirksomheden og utredningsarbeidet. Sandnes kulturskoleønsker vil takke alle som har deltatt i møder og samtaler og på andre måder, hvorpå der gives verdifulde indspil i dette undersøgelsesarbeidet (se vedlegg 2 for mødeplan og overblik over deltakere).

 

Her kan du læse utredningen og udviklingsarbeidet 2019-2022