Skip to main content

Sandnes kulturskole reiser ut med prosjektet KiSs (Kulturskoletimen i Sandnesskolen)

KiSs Baluba er gruppeundervisning med vekt på lek og enkle øvelser. Det skjer rett etter skoletid på tirsdager og er et samarbeid med skolefritidsordningen (SFO)

Tilbudet vi har kalt “Rytme og sang baluba” vil ha fokus på sang, lekenhet og bevegelse. Musikerne Randi Tveit Egeland og Per Egil Vang ønsker at barna skal få oppleve mestring og samarbeid gjennom sang og rytmeleker. De vil bruke regler, sirkelsanger og improvisasjon for å vise barna hvordan musikk lett kan oppstå ved å ta i bruk kropp og stemme – noe som alle har tilgjengelig hele tiden.   

Vi legger opp til et minikurs på 6 uker med to timers undervisning i SFO-tid, fordelt på to grupper. Hver av gruppene kan være 15-20 deltakere.

Opplæringen tilpasses elever på 2-3 trinn. 

Dag: tirsdag
Varighet: 45 minutter på hver av gruppene.
Tidsrom: 12.00-16.00

Tilbudet er gratis!

Målet er at alle skal få mulighet til å delta på en kulturell aktivitet, oppleve mestring og ha det gøy! 

  Gruppene trenger et rom å være i - gjerne et musikkrom eller allrom med piano og lydanlegg. Det skal være min. en ansvarlig voksen fra SFO med hver av gruppene.

Er tilbudet interessant for din skole/SFO
Ta kontakt: Cathrine Stølsvik, cathrine.stolsvik@sandnes.kommune.no / 48109390