Skip to main content

Kunstfag 60+

Kunstfag 60+ er et tilbud til aktive eldre med kurs i tegning og maling på Sandnes kulturskole. Kursene startet opp i regi av kulturskolen i 2019 (tidligere i regi av Den kulturelle spaserstokken i Sandnes).

Gry Hege Rinaldo fast ansatt lærer på kursene. Hun har kunstfaglig utdanning og er arbeidende kunstner. Hun veksler på å undervise og veilede.

Kursene tilpasses både nybegynnere og mer erfarne deltakere. Aldersspennet er +/- 60 opp til ca 80 år. Kursene tilpasses i stor grad til deltakernes ønsker og interesser, samtidig som det gis innføring i ulike teknikker og materialbruk. 

Gjennomføres morgen / formiddag 10 torsdager hvert semester. Det blir anledning til å melde seg på begge kurs hvis det er plass, men vi vil prioritere at alle søkere får plass på en gruppe først.

Noen plasser settes av til yngre uføre/honnør. Vi tar imot søkere fra hele regionen, men søkere fra Sandnes kommune vil ha fortrinnsrett.

Sted: Sandnes kulturskole (Vågenskolen) Holbergsgate 23, på kunstfagrommet.

Påmelding skjer via speedadmin, se "Kunstfag 60+ Tegning" og "Kunstfag 60+ Maling & Tegning" 

Se også Link: facebookside for Kunstfag 60+