Skip to main content

Kunstfag 60+

Kunstfag 60+ er et tilbud til aktive eldre med kurs i tegning på Sandnes kulturskole.  Kursene startet opp i regi av kulturskolen i 2019 (tidligere i regi av Den kulturelle spaserstokken i Sandnes).

Fra høsten 2022 er Gry Hege Rinaldo fast ansatt lærer på kursene. Hun har kunstfaglig utdanning og er arbeidende kunstner. Hun veksler på å undervise og veilede.

Kursene tilpasses både nybegynnere og mer erfarne deltakere. Aldersspennet er +/- 60 opp til ca 80 år. Kursene tilpasses i stor grad til deltakernes ønsker og interesser, samtidig som det gis innføring i ulike teknikker og materialbruk. Forskjellige tegneteknikker som blyant, farger, penn, kull og kritt. 

Gjennomføres 10 torsdager hvert semester på formiddagstid. Det blir anledning til å melde seg på begge kurs hvis det er plass, men vi vil prioritere at alle søkere får plass på en gruppe først.

Noen plasser settes av til yngre uføre/honnør. Vi tar imot søkere fra hele regionen, men søkere fra Sandnes kommune vil ha fortrinnsrett.

Sted: Sandnes kulturskole (Vågenskolen) Holbergsgate 23, på kunstfagrommet.

Påmelding skjer på nettsiden til Sandnes kulturskole på www.sandneskulturskole.no under Kunstfag.

Påmeldingsfrist og nærmere informasjon vil bli annonsert på våre sider.

Se også Link: facebookside for Kunstfag 60+