Skip to main content

Sandnes synge!

Sandnes Synge! er et sangprosjekt for barn som går siste året i barnehage og første året på barneskolen. Målet er å gi barn sangglede og et felles sangrepertoar, og gjennom det kunne bidra til en trygg og lystbetont overgang fra barnehage til skole. Metoden er innøving ved hjelp av øvingsfiler, sangtreff i den enkelte barnehage / skole og et felles sangtreff i skolekretsen. Som en avslutning og sist, men ikke minst fremføres sangrepertoaret i Sandnes Kulturhus for publikum.

Sangtreff og veiledning gjennomføres i 2023/24 under ledelse av Ruth Trepekuniene, godt hjulpet av Sandnes Synge-bandet.
Sandnes synge-bandet: Ruth Trepekuniene (vokal), Gunvald Hagen (tangenter), 
Ole Andre Bergem ( slagverk) og Oscar Alvestad Harboe (bass)

Skoleåret 2023/ 24 deltar Sandved skole, Sandved, Sandvedhaugen og Krystallveien barnehager, Iglemyr og Austrått skole, og Gravarslia og Austrått barnehager, Kleivane skole, Skaarlia og Kleivane barnehager

12. - 14. mars kl. 11.30 holdes konsert i Sandnes Kulturhus.

12. mars: Sandved skole, Krystallveien, Sandved, og Sandvedhaugen barnehager
13. mars: Iglemyr og Austrått skole, Austrått og Gravarslia barnehager 
14.mars: Kleivane skole, Kleivane og Skaarlia barnehager

For billett: Sandnes-kulturhus.no

Sandnes Synge! er et kommunalt prosjekt i samarbeid med Oppvekst.
Prosjektet gjennomføres med støtte fra Den Kulturelle Skolesekken

Kontaktperson:Cathrine Stølsvik, prosjektleder,
cathrine.stolsvik@sandnes.kommue.no