Skip to main content

Sandnes synge!

Sandnes Synge! er et sangprosjekt for barn som går siste året i barnehage og første året på barneskolen. Målet er å gi barn sangglede og et felles sangrepertoar, og gjennom det kunne bidra til en trygg og lystbetont overgang fra barnehage til skole. Metoden er innøving ved hjelp av øvingsfiler, sangtreff i den enkelte barnehage / skole og et felles sangtreff i skolekretsen. Som en avslutning og sist, men ikke minst fremføres sangrepertoaret i Sandnes Kulturhus for publikum.

Sangtreff og veiledning gjennomføres under ledelse av Randi Tveit Egeland, godt hjulpet av Sandnes Synge-bandet.
Randi Tveit Egeland (vokal), Gunvald Hagen (piano), Ole Andre Bergem (slagverk) og Rivo Noarivelo (bass).

Skoleåret 2022/ 23 deltar Sandved skole, Sandved-, Sandvedhaugen- og Krystallveien barnehage, Iglemyr - og Austrått skole, og Gravarslia -og Austrått barnehage, Kleivane skole, Skaarlia- og Kleivane barnehage, og Sørbø skole og Sørbø barnehage sør.

6. - 9 mars kl. 11.30 holdes konsert i Sandnes Kulturhus.

Sandnes Synge! er et kommunalt prosjekt i samarbeid med Oppvekst.
Prosjektet gjennomføres med støtte fra Den Kulturelle Skolesekken

Kontaktpersoner:
Randi Tveit Egeland, kunstnerisk leder, 
randi.tveit.egeland@sandnes.kommune.no
Cathrine Stølsvik, prosjektleder,
cathrine.stolsvik@sandnes.kommue.no