Skip to main content

Samtidsdans

Samtidsdans tar impulser fra sin samtid, og det meste er lov. Vi jobber ut fra kroppens anatomi, avspenning og funksjonelle bevegelsesmønstre. I motsetning til ballett som er en veldig oppreist danseform som etterstreber letthet i bevegelsene, brukes her mye tyngdekraft og gulvarbeid. Elevene får jobbe med improvisasjon og utvikle sin egen dansestil, i tillegg til teknikk, styrke, musikalitet og bruk av rommet.
Nedre aldersgrense: 3.klasse