Skip to main content

Kompaniet

FoTa står for fordypning og talent. 
Elevene danser sammen cirka en fredagskveld hver måned. Dette kaller vi FoTa fredag. Det kommer ny gjestepedagog hvert semester. 
Kriterier:
  • inntak via søknad og opptaksprøve for FoTa Dans hver vår
  • elevene må danse tre ganger fast per uke – én «kompanitime» og to ulike valgfrie danseklasser
  • alder fra 8.trinn
  • elevene binder seg til å delta på alle fredagene samt de tre faste danseklassene hver uke