Skip to main content

Regionalt fordypingsprogram - TaDa

Talent Dans (TaDa) Rogaland er en regional satsning på talentutvikling/fordypning i dans med to program.

Regional balletsatsning og Regionalt ungdomskompani.

Søknad via Stavanger kulturskole sin nettside. 

For mer informasjon følg lenke og / eller kontakt oss. 

https://www.stavangerkulturskole.no/dans/?spwiTreeId=2224&spwiCourseId=572