Skip to main content

FoTa

FoTa står for fordypning og talent. 

På visuell kunst er dette ett tilbud for elever fra 7.klasse som allerede er faste kunstfagelever ved kulturskolen.

Elevene møtes cirka en fredagskveld hver måned. Dette kaller vi FoTa fredag. Vi starter økten med middag kl 15.30-16.00 og undervisning kl 16.00-19.00. Undervisningen er workshop-basert og holdes av gjestelærere. Vi har til nå hatt den samme gjestelærerne gjennom hele FoTa året på visuell kunst. 

Kriterier:

  • Opptak via skriftlig søknad hver vår. Avdelingsleder sender ut mail med søknadsinformasjon.
  • Obligatorisk oppmøte hver FoTa fredag. 
  • Signering av kontrakt. 

 

I juni gjennomføres en forestilling i Vågensalen sammen med FoTaMusikk, FoTaDans og FoTaDrama. Visuell kunst stiller da med en utstilling eller bilder på selve forestillingen. 

Informasjon om FoTa blir sendt ut til aktuelle elevgrupper om våren. Det vil deretter være mulig for elever å søke skriftlig via utsendt skjema. 

Velkommen som søker!