Skip to main content

Music Mind games

Musikklærerne Ruth og Saulius besøker 2. trinn i Sandnesskolen 

OM
 
Music Mind Games er en pedagogisk metode som bruker musikkteori og spill for å lære barn musikk på en engasjerende måte. Gjennom lekbaserte aktiviteter utforsker elevene konsepter som noter, rytme og gehør.  
 
MÅL 
Styrke elevenes musikalske ferdigheter og generelle faglighet.  
Ved å lære musikk kreativt og interaktivt, utvikler elevene kognitive ferdigheter som problemløsning, konsentrasjon og minne, samt kreativ tenkning og samarbeid.  
Denne tilnærmingen kan også forbedre barnas skoleprestasjoner ved å bygge et positivt forhold til læring.

ORGANISERING 

  • Tilbudet går til 2. trinn 

  • En skoletime pr. klasse 

  • Tirsdag i tidsrommet 09.00-14.00 (alt. onsdag)* 

  • 6 ukers periode 

  • Forberedende oppgaver gis mellom hver gang 

  • Kurset krever ingen forkunnskap 

 *Tidsrom avklares nærmere med gjeldende skole 

RAMMER 

  • Et rom stort nok til at alle i gruppen kan sitte på gulvet i en ring. 

  • Klasselærer skal følge og være stede sammen med sine elever.  (Det gis her mulighet til å erverve seg en verktøykasse for videre læring og kulturell utdanning av flere barn). 

KONTAKT
Er tilbudet interessant for din skole
Ta kontakt: Cathrine Stølsvik, cathrine.stolsvik@sandnes.kommune.no / 48109390