Skip to main content

Dans, lek og bevegelse

Dansepedagogene Sergei og Rannveig besøker SFO i Sandnes kommune 

OM 
I prosjektet Dans, lek og bevegelse vil elevene få bli kjent med ulike dansestiler og vi skal leke oss fram til ulike måter å bevege oss på.  
Opplevelsen av mestring og glede står i høysetet. Samtidig som elevene vil få noen utfordringer å bryne seg på.  
Hver gang lærer elevene litt ny koreografi som setters sammen til en liten dans til slutt 

MÅL 
Vi ønsker å kunne bruke dans til inspirasjon og et verktøy til å skape samhold og glede blant barna. Det skal være en arena der alle kan delta ut fra sine forutsetninger. Kanskje noen oppdager en ny fremtidig hobby?  

ORGANISERING 
- Tilpasset elever på 1-4 trinn  
- 2 grupper à 15-20 elever  
- 40 min pr. gruppe 
- Torsdag i tidsrommet 12.00- 15.00* 
- 6 ukers periode 
 
Timen: 
- Enkel oppvarming 
- deretter blir det noen øvelser og danseleker  
- koreografi og litt uttøyning 

*Tidsrom avklares nærmere med gjeldende SFO 
 
RAMMER 
- SFO stiller gymsal eller lignende stort rom med tilgang til musikkanlegg til rådighet.  
Vi kan ta med høgtalere ved behov.  
- SFO-ansatte skal følge og være stede sammen med sine elever. 

KONTAKT
Er tilbudet interessant for din SFO
Ta kontakt: Cathrine Stølsvik, cathrine.stolsvik@sandnes.kommune.no / 48109390