Skip to main content

Foto og film

Foto og film er for deg som har lyst til å bli bedre på å ta bilder og lage film. Vi har fokus på grunnleggende kunnskaper om generell bildekomposisjon, bildeutsnitt, farger og innhold. Hvordan vi kan bli bedre til å fortelle historier med bilder eller film. Temaene våre er portrett inne og ute, ulik form og estetikk, natur, action og ellers det som vi har lyst til å fotografere.
Bildene redigerer vi etterpå i programmet Adobe Photoshop, og filmene redigeres i Premiere Pro. Øvelsene og oppgavene vi gjør underveis i skoleåret er en blanding av lærerens opplegg og det som eventuelt elevene selv har lyst til å gjøre.
Bilder og film er noe alle etterhvert bruker både på skolen og i fritiden sin, og målet med dette kurset er at elevene skal både ha det gøy med bildene og samtidig bli mer bevisst på hva som løfter kvaliteten på det ferdige resultatet.
 

Nedre aldersgrense: 7. klasse.