Skip to main content

Klarinettkor

Sandnes Kulturskoles Ungdom Klarinettkor ( SKUK) 
-       arbeider for å gi et godt samspilltilbud til klarinettister i regionen, opprettholde rekruttering på instrumentet og bevare det gode klarinettmiljøet vi er kjent for.
-       har et unikt samarbeid med gode støttespillere fra klarinettkolleger som Maren Emilie Vignes (Stavanger) og Tone Omdal (Egersund og Jæren)
-       øver ca 8 ganger i løpet skoleåret. Årsplan foreligger ved oppstart i August.  Vi har samling på fredager mellom kl 1730 – 2030 i 4.etg på Sandnes Kulturskole. 
-       en del av samspilltilbudet og talentutviklingsprogrammet på Sandnes kulturskole. 
 
Påmelding til SKUK skjer ved anbefaling fra din spillelærer. 
Ta kontakt med  Ingrid Lund Iversen eller Torbjørn Bakker før du går videre med påmelding.