Skip to main content

Fløytelek

Fløytelek
 
Fløytelek er et nytt undervisningstilbud på tverrfløyte fra 2. klasse. Undervisningen er lekbasert og foregår i grupper med 2 eller flere lærere tilstede. Undervisningen tar sikte på å gi elevene gode musikalske opplevelser og gi et godt grunnlag  for videre fløyteundervisning i kulturskolen.
 
Nederste aldersgrense: 2 klasse