Skip to main content

Viva

Ønsker du å synge i et av regionens beste ungdomskor?
Viva er Sandnes kulturskoles ungdomskor for gutter og jenter i alderen 12 – 19 år.
Viva gjør et variert utvalg av sanger fra ulike sjangre og med ulik vanskelighetsgrad.
Vi synger på flere språk, vi synger ny og gammel, lett, middels og vanskelig musikk.
Vi gjør store og små produksjoner, alene og sammen med andre.

I Viva får du:
- Venner og minner for livet.
- Gode og sunne musikalske utfordringer.
- Trygt læringsmiljø.
- Et variert repertoar så alle finner noe de liker.
- Synge og lage musikk sammen med andre.
- Innsyn i musikkteori og notelære.
- Masse konserterfaring.
- Synge på forskjellige scener, i forskjellige land, med forskjellige ensembler.
Vi har aktivt fokus på et godt miljø i koret. Lek, prating, aktiviteter og måltider sammen er viktig for å bygge et godt samhold. Koret har et styre som legger til rette for at koristene blir hørt og bidrar positivt i arbeidet med miljøet i koret.
I Viva får sangerne en god kombinasjon av venner for livet og store musikalske opplevelser.

Våre faste poster i løpet av koråret
Vi reiser til Vaulali i starten av september for å bli godt kjent med hverandre og for å øve inn nytt og gammelt repertoar sammen.
Vi har alltid egne adventskonserter i starten av desember og synger i Sandnes kirke på Julaften.
Vi synger i Rutenparken 17. mai som del av Sandnes kommune sitt offisielle program.
Såfremt det passer inn i årsplanen vår er vi med på Åpen dag på kulturskolen i slutten av mars og Kulturskolefestivalen i midten av juni.

I Viva er alle som liker å synge velkommen!

Øvetid
Øvelsene er onsdager 17.30-20.00 på Sandnes kulturskole (fra 24/25 blir det 17.00-19.30).

Dirigent
Tuva Ystad Gederø er fast dirigent for VIVA. 

FB: VIVA
WEB: VIVA