Skip to main content

Sandnes kulturskole reiser ut med prosjektet KiSs (Kulturskoletimen i Sandnesskolen)

KiSs er gruppeundervisning med vekt på lek og enkle øvelser. Det skjer rett etter skoletid på tirsdager og er samarbeid med skolefritidsordningen (SFO)

Opplæringen tilpasses elever på 1-3 trinn. 

Målet er at alle skal få mulighet til å delta på en kulturell aktivitet, oppleve mestring og ha det gøy! 

Vi legger opp til et minikurs på 6 uker med to timers undervisning på skolen fordelt på to grupper.

Gjennomføring:
Musikkrom eller lignende lokale med lydanlegg stilles til disposisjon 
Kontaktperson opp mot kulturskolen utnevnes. 

VÅREN 2023

Møt musikerne Randi Tveit Egeland og Per Egil Vang til en time med musikk og baluba. 

Når: SFO-tid, tirsdager

Passer for: 1-3 trinn 
Gruppestørrelse 12-15 elever i hver gruppe

«Rytme og sang baluba» 

Tilbudet vi har kalt “Rytme og sang baluba” vil ha fokus på sang, lekenhet og bevegelse. Musikerne Randi Tveit Egeland og Per Egil Vang ønsker at barna skal få oppleve mestring og samarbeid gjennom sang og rytmeleker. De vil bruke regler, sirkelsanger og improvisasjon for å vise barna hvordan musikk lett kan oppstå ved å ta i bruk kropp og stemme – noe som alle har tilgjengelig hele tiden.   

Vi tror at tilbudet vil gi morsomme musikkopplevelser, samtidig som det kan være med å øke kroppsbevisstheten, utvikle det enkelte barns sanser og samspillet barna imellom.

Er tilbudet interessant for din skole/SFO
Ta kontakt: Cathrine Stølsvik, cathrine.stolsvik@sandnes.kommune.no / 48109390