Skip to the content
Menu

Serviceerklæringen

OVERORDNET MÅL

Gi barn og unge et best mulig undervisningstilbud innen kunstfag basert på kvalitet og glede.

SERVICEMÅL

 • Gi elevene undervisning som er tilpasset deres evner og behov.
 • Ved individuell undervisning: gi elevene minimum 20 minutter.
 • Ved gruppeundervisning: gi elevene minimum 30 minutter.
 • Gi elevene samspilltilbud.
 • Gi alle elevene tilbud om å delta på minst en konsert, forestilling, prosjekt eller utstilling som del av undervisningen i løpet av skoleåret.
 • Foreldresamtale minst en gang pr. skoleår.
 • Kulturskolens personale skal ha et godt samarbeid med de foresatte og andre samarbeidspartnere.
 • Ved lærers fravær vil kulturskolen gjøre sitt ytterste for å skaffe vikar. I noen tilfeller lykkes vi ikke, og timen må avlyses. Dersom timen blir avlyst mer enn tre ganger i et semester – tre uker for disipliner med 2 fremmøter i uken – vil elevavgiften bli tilsvarende avkortet.

Hva inneholder tjenesten

Musikk:

 • Instrumental- og vokalundervisning
 • Kor og orkester
 • Band
 • Musikk og data
 • Musikk fra livets begynnelse
 • Musikkbarnehage

 Dans:

 • Barnedans
 • Klassisk ballett
 • Jazzdans
 • Moderne dans
 • Street dance

Drama / teater

Visuelle kunstfag

Kreativ skriving

Hvem kan få tjenesten

Barn og unge.

Tilgjengelighet         

Det kreves ingen forkunnskap for å få plass i kulturskolen. Når vi ikke  har plass til alle søkere blir det opprettet venteliste.

Opptak skjer etter alder – de eldste først.

Ved bruk av ventelister rangeres også denne etter alder.

Elever på venteliste trenger ikke søke på ny ved nytt skoleår og vil komme før nye søkere.

Søknadsskjema med detaljert oversikt over undervisningstilbudet og mer informasjon, utdeles til alle elever på barnetrinnet i grunnskolen.

Ungdomsskolene har søknadsskjemaer til utdeling til elever som ønsker det.

Søknadsfrist for høstsemesteret er 1. mai. Søknader mottas forøvrig hele året.

Svar på søknad mottas ca. 1 juli.

Hva forventes av brukeren

Melde fravær i god tid.
Vise interesse og innsats.

Hva koster tjenesten

Elevavgift er 1400,- pr. semester ( individuell opplæring / halvt år) (1300,- for grupper)

Deltakelse i kor / orkester er 300,- pr. semester

Elever i billedkunst må i tillegg til elevavgiften betale 300,- i materialutgifter

Leie av instrument koster 300,- pr. semester

Elevene må kjøpe notene selv

Elever som meldes ut i et påbegynt semester, må betale elevavgiften for hele semesteret. Nye elever har èn prøvetime.

Tilbakemelding

Tilbakemeldinger gis til lærer eller skolens administrasjon.

Praktiske opplysninger

Kulturskolen følger skoleruten.
All utmelding må skje skriftlig.

Fant du

det du søkte etter?

Nei - kontakt oss på telefon eller mail.