Skip to the content
Menu

Lokalt Ressurssenter

Sandnes kulturskole skal være et lokalt ressurssenter for hele lokalsamfunnet, i tillegg til å drive undervisning for elever opptatt etter søknad. I juni 2019 ble plan for utvikling av Sandnes kulturskole 2019 – 2022 politisk vedtatt, se sak 33/19 her

Målsetting for Sandnes kulturskole som lokalt ressurssenter:

  • Gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Fagområdene dekker dans, drama, musikk, kunstfag og kreativ skriving.
  • Være et kompetansesenter som tilbyr kunst- og kulturfaglig støtte til opplæring og formidling til hele lokalsamfunnet.
  • I samarbeid med aktuelle kommunale samarbeidspartnere og det lokale kulturlivet, medvirke til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse i samfunnet.

Kulturskolen for alle er hovedformål de nærmeste årene, og den prioritere målgruppen er barn og unge.  Sandnes kulturskole prioriterer nå prosjekter som gir tilbud til langt flere enn tidligere. Nye og pågående prosjekter vil bli presentert her på siden i tiden framover.

Kontaktperson på kulturskolen, prosjektleder Borgfrid Møen, borgfrid.moen@sandnes.kommune.no

Fant du

det du søkte etter?

Nei - kontakt oss på telefon eller mail.