Skip to the content
Menu

Her søker du

Praktiske opplysninger og nye søkekriterier.

Søknadsportal 

Generelt om opptak

Alle barn og ungdommer bosatt i Sandnes kommune kan søke om opptak i Sandnes kulturskole. Nedre aldersgrense for de ulike undervisningstilbudene finner du på hjemmesiden og ved påmelding til det enkelte fag. (Aldersgrense  / klassetrinnet gjelder for skoleåret 2018/2019.)

Øvre aldersgrense for å søke er 15 år, og for opptak 16 år. Søknader fra søkere som er for unge eller for gamle vil bli slettet.

 

Antall fag du kan søke på

NYTT! Du kan få undervisning i flere disipliner / fag, men bare ett av disse kan være et instrument.

Dersom du vil søke på flere instrumenter må du prioritere mellom disse. Det gjør du når du har valgt instrument (i søknadsskjemaet). Får du plass på prioritet 1 vil de andre instrumentene du har søkt på strykes. Får du plass på prioritet 2 vil du fortsatt kunne stå som søker på prioritet 1. Når du eventuelt får plass på prioritet 1 må du velge hvilket av disse instrumentene du vil gå på.

Elever på strykeinstrument har obligatorisk plass i orkester.

 

Re-registrering (beholde eller si opp elevplassen)

Re-registrering for skoleåret 18/19 – må skje i henhold til de nye reglene (se "Antall fag du kan søke på")

Re-registrering foregår like etter at søknadsfristen for nye søkere har gått ut.

Hvordan re-registrerer du?

Alle elever ved Sandnes kulturskole får beholde elevplassen påfølgende skoleår, dersom de ønsker det. Dette skjer imidlertid ikke automatisk. Når søknadsfristen for nye søkere har gått ut sendes en epost til alle elever / foresatte med lenke til re-registrering samt en beskrivelse av hvordan denne skal foregå, tidsfrister m m. Under re-registrering skal man enten bekrefte at man vil beholde plassen, eller si den opp.

Brukernavn er elevens fødselsdato (ddmmåå), og passordet har dere fått tilsendt på mail. Dere kan også generere nytt passord dersom dere har glemt det gamle. Dersom dere trenger hjelp kan kulturskolen kontaktes på 51 92 15 20.

  Begrenset opptak

Hvis vi ikke får plass til alle søkerne i en disiplin, blir det opprettet venteliste. Søkere på venteliste kan få plass i løpet av skoleåret. For søkere som får plass 4 uker eller senere etter semesteroppstart blir elevavgiften tilsvarende redusert.

  Søknadsfrist og opptak

I 2018 er søknadsfrist 21.05.

Melding om opptak sendes ut i løpet av juni, til den mailadressen som ble oppgitt i søknadsskjemaet. Dersom dere IKKE ønsker å ta imot plassen må dere gi beskjed til l kulturskolen@sandnes.kommune.no / 51 92 15 20 innen 01.08.

  Utelukkelse fra undervisning

Elever som ikke møter til undervisningstimer to ganger på rad uten å gi melding, og / eller ikke viser tilstrekkelig interesse og innsats, kan miste plassen i kulturskolen.

 

Avslutning av undervisning

Elever som meldes ut i et påbegynt semester må betale elevavgift for hele semesteret. All utmelding må skje via epost eller telefon til kulturskolens administrasjon (kulturskolen@sandnes.kommune.no / 51 92 15 20).

Dersom dere ønsker å si opp elevplassen for vårsemester må dere gi beskjed til kulturskolens administrasjon senest 01.12.

Dersom dere vil si opp plassen for høstsemesteret gjør dere dette under re-registrering i mai. 

  Avlyste timer

Hvis læreren blir syk eller er borte av andre grunner vil kulturskolen gjøre sitt ytterste for å skaffe vikar. I noen tilfeller lykkes vi ikke, og timen må avlyses. Vi sender melding om avlysning til det nummeret dere oppga i søknadsskjemaet. Dersom timen blir avlyst mer enn tre ganger i ett semster - tre uker for disipliner med to frammøter i uken - reduserer vi elevavgiften tilsvarende.

Ved lærers fravær vil kulturskolen gjøre sitt ytterste for å skaffe vikar. I noen tilfeller lykkes vi ikke, og timen må avlyses. Avlysning sendes på SMS til det nummeret som ble oppgitt i søknadsskjemaet. Dersom timen blir avlyst mer enn tre ganger i ett semester – tre uker for disipliner med to frammøter i uken – vil elevavgiften bli tilsvarende avkortet.

 

Undervisningssteder

Undervisningen foregår hovedsakelig i kulturskolens lokaler i Vågenskolen (Holbergsgate 23). Det blir gitt begrenset opplæring i enkelte bydeler.

  Fotografering

Vi tar gjerne bilder / videoopptak av elever og grupper som deltar på konserter, forestillinger, utstillinger og større arrangement. Dette er til internt bruk. Hvis vi ønsker å publisere noe av dette følger vi norsk lovverk som sier at bilder tatt på konserter / åpne arrangement kan publiseres uten samtykke. Vi publiserer kun på våre nettsider, facebook og instragram. Vi foretrekker å bruke bilder av større grupper og gjerne med litt avstand. I noen tilfeller fanger vi gode øyeblikk med enkeltpersoner og vi vil så langt det er mulig spørre foresatte om tillatelse. Hvis dere har spørsmål om dette kan dere kontakte kulturskolen.

 

Speedadmin (kulturskolens administrasjons- og kommunikasjonsplattform)

Dere har ansvar for at opplysningene som ble lagt inn på søknadstidpunktet til enhver tid er oppdatert. Dette gjelder f.eks telefonummer, adresse og epostadresser.

Adresse: www.speedadmin.dk

Brukernavn er elevens fødselsdato (ddmmåå), og passordet har dere fått tilsendt på mail. Dere kan også generere nytt passord dersom dere har glemt det gamle. Dersom dere trenger hjelp kan dere kontakte kulturskolen.

  Hva koster kulturskolen?

Prisene er oppgitt i kroner per semester (halve år)
Faktura blir sendt ut av Sandnes kommune ca oktober og mars, enten per post eller som e-faktura

Individuell opplæring:                                               1575,-

Gruppeundervisning:                                               1300,-

Kor / orkester:                                                            300,-

Leie av instrument:                                                    300,-

Materialutgifter for elever på kunstfag:                      300,-

Noteutgifter: elevene så selv dekke innkjøp av noter

Kor og orkester har egne foreldrestyrer som kan kreve inn en egen kontingent.

Elever som meldes ut i et påbegynt semester må betale elevavgift for hele semesteret.

Nye elever har èn prøvetime.

 

Her finner du de forskjellige tilbudene våre:

Musikk

Drama

Dans

Kunstfag

Skrivekunst

Musikkbarnehage og Musikk fra Livets begynnelse

Du må bekrefter at du har lest igjennom opplysningene - det gjøres i søknadskjemaet som du finner her:

Her kommer du til søknadskjema

Fant du

det du søkte etter?

Nei - kontakt oss på telefon eller mail.

Ny søknadsfrist: 1. juni - Søk nå!