Skip to the content
Menu

Har du en drøm - søk drømmestipend

Her finner du mer informasjon om drømmestipendet

Drømmestipend - Sandnes kulturskole

Dersom du bor i Sandnes og er født i perioden 1999 til 2006 så kan du søke om drømmestipend på hele 15.000 kr via Sandnes kulturskole. Her finner du mer informasjon om søknadfrister, kontaktpersoner og hva du må ha med når du søker. Vær oppmerksom på at fristen for å søke i Sandnes er 24. januar 2019.

Drømmestipendet 2019

Denne stipendordningen er et samarabeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk tipping. Det skal deles ut 100 stipend på 15.000 kroner
Nominasjonen vurderes nasjonalt av både en fagjury, en fordelingsjury og en drømmejury. Sandnes

Drømmestipendet er for kandidater født i perioden 1999-2006
Drømmen din er like viktig  og vektlegges like mye som dine ferdigheter. Ta gjerne en titt på denne filmen!

La deg gjerne inspirere av noen tidligere drømmestipend-nominasjoner ved å gå inn på Nominerte drømmer og oppfyllte drømmer. Du finner alt  under Meny på www.drommestipendet.no

Lokal frist: 24.01.19

  • Stipendet er ikke bare for kulturskolens elever. Kandidatene skal imidlertid være fra Sandnes
  • Sandnes kulturskole nominerer lokale kandidater.
  • Stipendet er åpent for alle å søke på - ikke bare for kulturskolens elever. Kandidatene skal imidlertid ha bostedsadresse i Sandnes.

 

Hvordan søker jeg?
Dette må være med innen lokal frist 24.01. (fristen er absolutt)

Dokumentasjon (på minnepinne eller mail til Knut Egil) Epost: knut.egil.kristiansen@sandnes.kommune.no

Alle filmer/lydopptak må være gjort med kamera, video eller lydopptaker, i rett format (sjekk Drømmestipendets hjemmesider). Bruk gjerne kulturskolens kamera / opptaksutstyr.

OBS: Filmer/bilder/lydopptak gjort med mobiltelefon er ikke godt nok

 Søknaden må inneholde:  (I eget word- eller Pages-dokument)

  • Navn
  • Fødselsår
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Epostadresse
  • Kategorivalg

Et bilde av kandidaten (i høy oppløsning!) i breddeformat (jpg-fil)

 OBS: Bilde tatt med mobiltelefon er ikke godt nok.

En beskrivelse av den / de nominerte (Word eller Pages)

Søkerens beskrivelse av DRØMMEN (Word eller Pages):

Drømmen er minst like viktig som talentet! Drømmen må være konkret,  f eks master class eller møte med et forbilde / pedagog / kunstner, et spesielt kurs eller kjøp av instrument/utstyr. En beregning av kostnader kan være greit å ta med. 

I tillegg kan det legges ved erklæringer, attester o l fra andre, f eks lærere (pdf-filer)

Samtykkeerklæring i pdf-format

NB:

Kontaktperson:

Borgfrid Møen Epost: borgfrid.moen@sandnes.kommune.no tlf. 51921520

Knut Egil Kristiansen epost: knut.egil.kristiansen@sandnes.kommune.no

Søknader som kommer inn etter fristen, eller er ufullstendige, tas ikke opp til vurdering.

Fant du

det du søkte etter?

Nei - kontakt oss på telefon eller mail.