Skip to main content

Kriterier for å bli med i SAUS

Kriterier for elever i SAUS

Sandnes og Stavanger Ungdomsstorband - SAUS - er et rytmisk samspillstilbud til elever ved kulturskolene i Sandnes og Stavanger. Tilbudet er et samarbeid mellom de to kulturskolene og er beregnet på viderekomne elever.

 

SAUS tilbyr:

Samspill med andre jazztalenter fra regionen
Bredt faglig innhold med en vid forståelse av storbandsjangeren
Undervisning med dirigenter med lang erfaring og høyt utøvernivå
Mulighet for å spille på flere av landets større jazzfestivaler, feks Maijazz og Nattjazz
Øvelse annenhver onsdag
Ca 3-5 konserter pr år
Gode muligheter for utvikling av ferdigheter knyttet til utøvelse av jazzmusikk og tilhørende samspill

 

For å bli tatt inn i SAUS må du:

Ha høyt utøvernivå på hovedinstrumentet
Være elev i, eller melde deg inn i, Sandnes eller Stavanger kulturskole
Sette av tid til hjemmeøving
Ha gode forutsetninger for videre utvikling
Ha motivasjon og tid til å prioritere øvelser og konserter
Ha anledning til å øve inn mye repertoar
Kunne lese noter
Trombonister må kunne lese f-nøkkel
Pianister og gitarister må kunne lese besifring

Opptak av nye elever gjøres av dirigentene i SAUS etter anbefaling fra spillelærer/dirigent. Det er viktig at at elever tilknyttet SAUS også har individuell undervisning.

 

Dette forventes av elever i SAUS:

Obligatorisk frammøte 
Det innvilges permisjon kun på grunnlag av skriftlig søknad, etter faste kriterier. Det kan innvilges permisjon ved obl. skolearrangement, konfirmasjonsundervisning og ved helt spesielle tilfeller. Alt fravær må søkes om skriftlig så tidlig som mulig, senest 3 uker før permisjonen, til begge dirigenter. Eleven kan risikere å ikke kunne delta på konserter dersom det er for mye fravær i prøveperioden.
.

Møte presist og godt forberedt til øvelser og konserter
Elevene er selv ansvarlige for å skrive ut og ha orden i egne noter. Hver elev har sin faste stemme og er ansvarlig for noter til denne. Alle elever skal til enhver tid holde seg oppdatert mht prøver, konserter, prosjekter etc

Evaluering underveis 
For å få beholde plassen i SAUS må eleven vise god faglig progresjon. Elever som har ureglementert fravær eller på annen måte ikke følger kriteriene, kan miste plassen sin i SAUS.