Skip to the content
Menu

Sandnes synge!

Kulturskolen har tatt initiativ til et sangprosjekt for barn som går siste året i barnehagen og første året på barneskolen. Vi ønsker, i samarbeid med skolene og barnehagene, å være med å gi 5- og 6- åringene sangglede og et felles sangrepertoar. Vi legger opp til sangtreff på de skolene 5 –åringene skal videre på, og håper å kunne bidra til at overgangen fra barnehage til skole blir enda mer lystbetont og trygg. Innlæring av sanger skjer lokalt under veiledning av musikere fra Sandnes kulturskole og med lydfiler som sendes ut i forkant.

Høsten 2019 ble bandet med musikere fra Sandnes kulturskole etablert og satte i gang med å plukke ut og arrangere gode allsanger for barn. Sangene spilles inn i studio og skal sendes ut som inspirerende øvingsfiler til bruk for skoler og barnehager. Sviland barnehage og Sviland barneskole har vært med på pilotprosjektet det første året. Dessverre måtte planlagte sangtreff, konserter og work-shops under Barnas by utgå, som følge av smittevernhensyn i forbindelse med Koronaviruset.

I skoleåret 2020/2021 vil skoler og barnehager i Sandnes bli invitert til å delta i sangprosjektet. 

Dette er et kommunalt prosjekt i samarbeid med Oppvekst skole og Oppvekst barn og unge. På lang sikt er det også ønskelig å involvere flere aldersgrupper i kommunen med i Sandnes synge!

Kontaktpersoner:
Randi Tveit Egeland, kunstnerisk leder, randi.tveit.egeland@sandnes.kommune.no
Borgfrid Møen, prosjektleder, borgfrid.moen@sandnes.kommue.no

Fant du

det du søkte etter?

Nei - kontakt oss på telefon eller mail.