Skip to the content
Menu

KiSs - Kulturskoletimen i Sandnesskolen

Kulturskoletimen i Sandnesskolen (KISS) er en tidligere modell for samarbeid mellom skole og kulturskole som vi startet opp på nytt igjen i 2019.

Kulturskolen besøker skoler og gir gruppeundervisning med vekt på lek og enkle øvelser. Skjer rett etter skoletid på tirsdager, i samarbeid med skolefritidsordningen.

Vi sender ut team på to og to lærere som har ulike aktivitets opplegg innen dans, drama og musikk. Opplæringen tilpasses elever på 1 og 2 trinn, ingen krav om ferdigheter.

Målet er at alle skal få mulighet til å delta på en kulturell aktivitet, oppleve mestring og ha det gøy! 

Vi legger opp til et minikurs på 6 uker med to timers undervisning på skolen fordelt på to grupper.

Opplegget forutsetter:
Bruk av stort rom i 2 x 60 minutter, som gymsal eller aula, med lydanlegg.  
Noe oppfølging fra SFO med organisering.

Siden skoleåret 2019/2020 har vi hatt samarbeid med følgende skoler: Buggeland, Hana, Bogafjell, Austrått, Stangeland, Lura, Maudland, Smeaheia, Ganddal og Trones.   

Dette skoleåret har vi to tilbud ute: 

1) Dans og Drama med lærerne Stine Steen Thorkildsen (dans) og Liv Huismann-Aase (drama)  
2) Baluba med rytme og sang med lærerne Randi Tveit Egeland og Per Egil Vang

Interesserte skoler bes ta kontakt med prosjektleder på borgfrid.moen@sandnes.kommune.no

 

Fant du

det du søkte etter?

Nei - kontakt oss på telefon eller mail.