Skip to the content
Menu

KiSs - kom og dans med oss

Kulturskoletimen i Sandnesskolen (KISS) er en tidligere modell for samarbeid mellom skole og kulturskole som er startet opp på nytt igjen fra 2019.

Kulturskolen besøker skoler og gir danseundervisning for elever rett etter skoletid på tirsdager, i samarbeid med skolefritidsordningen.

Danselærerne Rannveig Matre Berrefjord og Sergei Medvedkov gir enkle øvelser og viser ulike teknikker fra streetdans, jazz og andre dansestiler. Opplegget er tilpasset alle nivåer og stiller ingen krav til ferdigheter. Fokus vil være å ha det gøy og utvikle nye motoriske ferdigheter gjennom dans.

Vi legger opp til et minikurs på 7 uker med to timers undervisning fordelt på to grupper.

Opplegget forutsetter:
Bruk av stort rom i 2 x 60 minutter, som gymsal eller aula, med lydanlegg.  
Noe oppfølging fra SFO med organisering.

Kurset har i 2019/2020 vært gjennomført for 3. og 4. trinn på Buggeland, Hana, Bogafjell og Austrått skoler og tilbudet fortsetter videre neste skoleår.  

Interesserte skoler bes ta kontakt med prosjektleder på borgfrid.moen@sandnes.kommune.no

Fant du

det du søkte etter?

Nei - kontakt oss på telefon eller mail.