Skip to the content
Menu

Åpen internasjonal kulturbarnehage

Åpen internasjonal kulturbarnehage er en kommunal åpen barnehage. Prosjektet ble igangsatt i 2019 som er et samarbeidsprosjekt mellom Sandnes kulturskole, Sentrumsbarnehagene og Senter for flerspråklige barn og unge (FBU). I løpet av det første året har familier fra 32 ulike nasjonaliteter besøkt oss.

Barnehagen har fokus på å være et inkluderende fellesskap, hvor barn og foreldre med ulik alder og bakgrunn, ulike nasjonaliteter og ulik religion/livssyn møtes. Den voksne som følger barnet har hovedansvar for barnet mens det er i barnehagen.  Hver dag er det satt av tid til lek og samtale. Det vil være fokus på dans- og musikklek ledet av kulturskolens pedagoger. 

Det er satt av tid til felles måltid, hvor alle har med seg egen mat eller man kan kjøpe mat i Vågenskolen sin kantine.

Åpningstid: Tirsdag og torsdag kl. 10.00-12.30
Maks antall barn per dag: 20
For familier med barn i alder 0-3 (4) år.
Tilbudet er gratis og uten påmelding.

Adresse: Holbergsgate 23, 4306 Sandnes
Sandnes kulturskole (i samme bygg som Vågen videregående skole) – Rom B120 (Musikkbarnehagerommet).

Kontakt
Marianne Andreassen, leder, tlf: 412 90 037,  marianne.andreassen@sandnes.kommune.no
Borgfrid Møen, koordinator for kulturskolen, borgfrid.moen@sandnes.kommune.no

Last ned brosjyre om tilbudet her

Følg oss på våre egne facebooksider https://www.facebook.com/apeninternasjonal/

 

 

Fant du

det du søkte etter?

Nei - kontakt oss på telefon eller mail.