Skip to main content

Dans og drama i innføringsklasser

Sandnes kulturskole har siden 2017 gitt undervisning i dans og drama til elever i innføringsklasser (IK) for flyktninger, asylsøkere og innvandrere. Prosjektet startet opp som et samarbeid med Høyland ungdomsskole og er nå utvidet til også å omfatte IK på Lura og Aspervika barneskoler. 

Tanken bak prosjektet er at dans og teater er kunstformer elever kan uttrykke seg gjennom til tross for språkbarrierer, og som kan bidra til å gi mestringsfølelse og styrke deres uttrykksevne.

Kulturskolen stiller med to lærere. I år er det Sergei Medvedkov (dans) og Randi Tveit Egeland (musikk)

Kontakt

Marianne Kristoffersen, avdelingsleder Kunstfag: marianne.kristoffersen@sandnes.kommune.no