Skip to main content

Musikal

Liker du å danse, synge og spille teater? Da er musikal noe for deg! Her jobber vi tverrfaglig med tre ulike kunstfag (dans, drama, vokal) satt sammen til en forestilling. Vi bygger oppunder elevenes sterke sider, slik at alle får skinne på sin måte. Det er ingen krav til at du skal kunne noe på forhånd. Alle elvene skal bli utfordret på det nivået de er, med fokus på mestring, samhold og glede.
Du må være innstilt på å delta i felles sang og dansenummer, og som statist i en eller flere scener. Det vil også være mulig å opptre i mindre grupper eller som enkeltperson, enten ved å ha en rolle, danse eller synge alene. Men uten tvang - alt skal være på elevenes premisser.


Søk her