Skip to main content

Den kule kua

Den Kule Kua er et gruppetilbud på Forsand for 4. - 6. klasse. 
Tilbudet har fokus på undervisning i kunst og håndverk, drama og kor, og bygger videre på undervisningen fra Den Grøne Grisen. 

Nedre aldersgrense: 4. klasse